aridewa: <u>Padi... Antaranya yang aku rasa...</u>